Umíte jednat se všemi?

22.11.2021

Existuje velmi málo profesí, které se zabývají věkově rozmanitými i "funkčně" zařazenými lidmi. Ve škole přepínáme mezi dětmi / žáky a učiteli, mezi zaměstnanci a rodiči, mezi pedagogy zodpovědnými za žáky i nepedagogy stojícími tak trochu mimo. Jak to efektivně dělat?

Znát cílovou skupinu

Základem je - aspoň za mě - uvědomění si, s kým jednám. Respekt mám ke všem, to rozhodně ano. Ale pak si uvědomuji, s jakým cílem jsem já dotyčného - nebo on mě - oslovil. Dítě potřebuje podporu, kolega pomoc a rodič informaci.

Komunikovat jazykem dotyčného

Opět ovšem při zachování respektu! Nicméně chápu, že jazyk každého je trochu jiný a že když komunikujeme v rámci jednání žák - rodič - učitel, musíme svou komunikaci upravovat tak, aby byla pro všechny přijatelná.

Zachovat svou konzistentnost

A i když jednám s každým trochu jinak, nikdy nezapomínám na své zásady. O ně se vždy můžu opřít v případě váhání a nejasností. Tím vytvářím pro ostatní bezpečné prostředí.

Poznejte své komunikační protějšky, přizpůsobte jim sdělovací prostředky a nezapomínejte na své zásady. Hodně elánu!

Irena Trojanová