Rozmanitost se cení... Opravdu vždy???

30.05.2021

Inspirována článkem v nedávném čísle Respektu jsem se zamýšlela nad rozmanitostí. Rozmanitost je vlastně slovo málo používané, přesto je jeho význam důležitý. Ale opravdu je rozmanitost vždy a všude žádaná?

Rozmanitost je tvořivá a inspirativní a posunuje věci vpřed.

Chvála rozmanitosti! Oceňuji ji u svých kolegyň a kolegů, jejich netradiční a často se lišící nápady na pořádání nejrůznějších akcí určitě posunují naši školu vpřed a děti, věřím, že i rodiče, je chválí. Inspiraci předávám dál v rámci setkávání se s kolegy z jiných škol i v rámci seminářů. A naopak jejich náměty - a vždy se k tomu přiznávám - přináším do naší školy.

Rozmanitost někdy překračuje stanovené hranice a může i ohrožovat.

Pozor na přílišnou rozmanitost! Přece jen jsou určitá pravidla, která je třeba dodržovat a pokud by tomu tak nebylo, může dojít k něčemu nepříjemnému. Uspořádat vodácký kurz je skvělý nápad (zvlášť, když je uvedený ve školním vzdělávacím programu), ale u prvňáčků bych si to asi netroufla - při vší úctě k nadšenému kolegovi.

Rozmanitost podporujme, ale hlídejme mantinely.

Hledejme kompromis! Místo náročné akce akci méně náročnou, stejně skvělou, ale bezpečnou. Mějte, ideálně s kolegy, nastavená a předem probraná pravidla, která dle potřeby dokážete obhájit a pokud je to potřeba, i změnit.

Rozmanitost, byť někdy hraniční, je skvělá a proto ji chvalme a podporujme. Potřebujeme ji pro zajímavý život nejen ve školství. Jen dávejme pozor na mantinely - a pokud jsou překračovány, korigujme. Hodně elánu!

Irena Trojanová