Rozhodujete efektivně?

05.09.2021

Rozhodování - každodenní činnost ředitele školy, někdy z nutnosti rychle a bez přípravy realizovaná, jindy pečlivě připravovaná. Ať tak nebo onak, rozhodování je důležitou manažerskou činností s nastavenými postupy. A navíc je často potřebné celý rozhodovací proces s někým probrat.

Nerozhodujte sami

Ředitel školy má své základní povinnosti popsané ve školském zákoně i v další legislativě. Ale kromě povinného rozhodování řeší i mnoho dalších věcí. A zde se nabízí otázka: Musíte opravdu vše řešit sami? Vím, konečná odpovědnost je na vás, ale přesto zkuste vyjádřit ostatním důvěru a delegujte na ně některé činnosti. Zkuste se podívat na pracovní náplně, oprašte je, proberte s ostatními a možná budete překvapeni, že lidé předané odpovědnosti (společně s pravomocemi) ocení.

Držte se pravidel

Ať už vy nebo někdo jiný budete o něčem rozhodovat, držte se osvědčených rozhodovacích pravidel. Pojmenujte si konkrétní věc, kterou řešíte a nastiňte varianty jejího řešení včetně důsledků. Poté si stanovte základní kritérium, které bude pro rozhodování nejdůležitější (dopad na žáky, motivace pedagogů, finanční možnosti...). Následně variantu vyberte, realizujte a po určité době reflektujte.

Rozhodnutí vysvětlujte

Konečné rozhodnutí, ať už vaše nebo kolegů, se nemusí ostatním líbit. Proto je nutné celý postup vysvětlit, tedy vyjmenovat možné varianty a zdůvodnit výběrové kritérium. Následně odpovědět na dotazy a v případě zásadního rozhodnutí zdůraznit podporu vedení. Otevřená komunikace je základem dobré atmosféry.

Rozhodování má svá pravidla a vyžaduje otevřenou komunikaci a spolupráci všech zúčastněných. Jen tak se stane činností, která bude posunovat školu vpřed. Tak hodně elánu!

Irena Trojanová