Předcházíte skrytému záškoláctví?

27.01.2022

V poslední době vycházely téměř ve všech pedagogicky zaměřených časopisech články o skrytém záškoláctví, které se opíraly o výstupy k dané problematice na webu Zapojmevsechny.cz. Pokud jste se k nim (a nedivím se) nedostali, stručně shrnuji a doporučuji:

Zjistěte příčiny skrytého záškoláctví

Skryté záškoláctví, tedy úmyslná absence žáka ve výuce, má nejrůznější příčiny a jejich odhalení zcela jistě pomůže k nápravě. Může to být složitá sociální situace v rodině (nemoc rodičů nebo sourozence a nemožnost dopravit dítě do školy, nezakoupené pomůcky a snaha vyhnout se řešení), povaha dítěte (nechce se mu vstávat, učit se, setkat se se spolužáky) a nesmíme zapomenout ani na školu (neřešené postavení žáka v třídním kolektivu).

Nastavte jasná pravidla

Pravidla docházky máte určitě nastavená ve školním řádu. Ale jsou s nimi prokazatelně seznámeni rodiče? Využili jste k tomu všechny cesty? Vytvoření příznivého klimatu napomáhá i etický kodex, který učitelé přijali a také (a znovu školní / klasifikační řád) pravidla hodnocení. Má opravdu každé dítě možnost - bez ohledu na sociální zázemí - pocítit úspěch?

Využijte pomoc zvenčí

Situace je složitá a škola nemůže zvládnout vše. Ale lze požádat o pomoc nejrůznější organizace, od pedagogicko psychologických poraden přes OSPOD a případně i policii až k nejrůznějším neziskovým organizacím.

Skryté záškoláctví je fenomén, který se dostává stále více do popředí a školy ho musí (a chtějí) řešit. Určitě je nutné nejprve zjistit jeho příčiny, zkontrolovat nastavená pravidla, o které se v případě řešení můžeme opřít a pokud to není řešitelné (z nejrůznějších důvodů) na úrovni školy, pak se obrátit na další instituce. Přeji hodně elánu!

Irena Trojanová