Obklopujete se správnými lidmi?

29.08.2021

Obklopujete se správnými lidmi?

Každý člověk chce kolem sebe mít lidi, kteří mu vyhovují a vytvářejí tu správnou atmosféru. Stejné je to i u vedoucích pracovníků, ti ale ovšem kromě pohodových lidí cílí vědomě i na kolegy, kterým mohou důvěřovat a na které se mohou spolehnout. Jak takové ideální najít a jak s nimi spolupracovat?

Hledejte pozitivně myslící kolegy

Ředitel školy - a přiznejme si to otevřeně - si zase tak úplně nemůže své kolegy vybírat. Ale už si může většinou zvolit, koho si přizve do užšího vedení a koho jmenuje svým zástupcem. Určitě to musí být člověk, který se, kromě spousty jiných dovedností, často usmívá, mluví v kladných větách a málokdy použije předponu "ne".

Vytvořte tým

Když máte kolem sebe pozitivně myslící kolegy, vytvořte z nich tým. Domluvte se společně nad rozdělením kompetencí, i když konečná odpovědnost bude na vás. Ujistěte je o své podpoře a zdůrazněte, že mohou za vámi kdykoliv přijít. Vyslovení důvěry je rozhodně obrovskou motivací.

Určete pravidelná setkávání

Nastavte, ideálně nejméně jednou měsíčně, pravidelná setkávání. Požádejte o reflexi jejich i své činnosti a případně korigujte nebo rozdělte jinak přidělené kompetence. I to se může stát, ale prostřednictvím dobré komunikace vše určitě zvládnete.

Správní lidé mohou být pro různé ředitele odlišní. Ale určitě musí být pozitivně myslící a musí vytvářet komunikující tým s dobře nastavenými kompetencemi. Pak budou oporou každému řediteli. Máte je ve své blízkosti?

Irena Trojanová