Novinky v legislativě

18.08.2021

Pozor na novou legislativu! 

Od 1.9.2021 se mění:

  •  vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (výdejny lesních mateřských škol + finanční limity na nákup potravin), 
  • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu),
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání (částka na bezplatně poskytované základní školní potřeby se navyšuje z 200 na 500 Kč + jazykové vzdělávání žáků - cizinců).
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání (částka na bezplatně poskytované základní školní potřeby se navyšuje z 200 na 500 Kč + jazykové vzdělávání žáků - cizinců).

Příplatek za výkon prací třídního učitele (zvláštní příplatek) 

Práce třídního učitele je bezesporu velmi náročná, takže navýšení příplatku za výkon této  činnosti je zcela na místě. Od 1.9.2021 se rozsah příplatku bude pohybovat v rozmezí 1.500 - 3.000,-Kč. Třídní učitelé tedy musí dostat (legislativně nejpozději 1.9.2021) platový výměr, protože tento příplatek je nárokovou složkou. Kritéria přiznání příplatku musí být zveřejněna ve vnitřním platovém předpise (nezapomeňte se podívat i na přímou pedagogickou činnost zástupců podle počtu tříd a oddělení nebo výchovných poradců a metodiků ICT podle počtu žáků).

MŠMT doporučuje následující kritéria: počet žáků ve třídě a jejich věk, popřípadě počet tříd, pro které daný pedagogický pracovník třídnické práce vykonává, počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a závažnost těchto speciálních vzdělávacích potřeb, počet žáků ze sociálně nepodnětného prostředí, frekvenci a náročnost třídnických hodin, frekvenci a náročnost konzultací se zákonnými zástupci a další relevantní skutečnosti.

Dále lze doporučit přítomnost asistenta ve třídě (1. stupeň ZŠ), kontrolu povinné dokumentace (zohlednit 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ), ročník (např. 1. ročníky) nebo práci ve sloučené třídě. A nezapomenout na "ostatní po zvážení vedení školy".

Šťastnou ruku při volbě kritérií a držme si palce, ať nám vyjdou finanční prostředky!

Irena Trojanová