Myslíme i na mateřské školy?

17.10.2021


Mám několik kamarádek ředitelek mateřské školy a musím říct, že je obdivuji. I když mají méně dětí a podřízených pracovníků, musí plnit povinnosti stejně jako my, ředitelé základních a dalších škol. Bez podpůrného personálu s vysokou mírou přímé pedagogické činnosti. A přitom víme - a teď je to doloženo - že mateřská škola bývá základem všeho.

Heckmanova křivka

Americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii James Heckman (článek @silvielauder v časopisu @Respekt 32/2021) doložil benefity předškolní docházky. Heckmanovakřivka vyjadřuje, nakolik z investice do budování a provozování školek profitují nejen ti, kdo do nich chodí (vyšší zaměstnanost a výdělky, lepší zdraví), ale také celá společnost (úspory za výdaje spojené s kriminalitou a užíváním drog).

Školkový efekt

Tyto závěry podporují dřívější tvrzení Jamese Heckmana, že efekt předškolního vzdělávání se přenáší z generace na generaci. Heckman dále uvádí, že za každý jeden dolar investovaný do předškolního vzdělávání se společnosti vrátí dolarů sedm. A to není zanedbatelné...

Mantinely mateřských škol

I když je výzkum přesvědčivý, sám Heckman upozorňuje, že mateřské školy nejsou jediným klíčem k řešení všech společenských problémů a nemusí vést automaticky ke vzdělanější společnosti. Ale zcela jistě hrají rozhodující roli.

Výzkum sice neprobíhal v České republice, ale i tak poukazuje na důležitost funkce mateřské školy. Co se ještě v rámci státu zamyslet nad výší přímé pedagogické činnosti ředitelek mateřských škol? A zřizovatelé - určitě se snažíte své školky podpořit - co třeba něco navíc?


Irena Trojanová