Matoušův efekt aneb akumulovaná výhoda

15.04.2021

Znáte Matoušův efekt? Dozvěděla jsem se o něm z časopisu Řízení školy - speciálu pro ZUŠ, autorem článku byl Jiří Stárek. Matoušův efekt vychází z Matoušova evangelia: "Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má." Podle Jiřího Stárka to představuje jakousi "akumulovanou výhodu".

Napadlo mě využít Matoušův efekt pro práci se svými silnými stránkami. Podmínkou samozřejmě je, že o svých silných stránkách víte, nebo alespoň jsou ve velké míře zastoupeny ve vašem pracovním i osobním životě. A poté - když nastane konkrétní příležitost - k nim situace dodává další znalosti, dovednosti i zkušenosti, které můžete následně zúročit. Napadá mě k tomu ještě přísloví: "Štěstí přeje připraveným."

Trochu konkrétna a příklad z jednoho z konkurzů: od jednoho z členů konkurzní komise zazněla otázka pro potencionálního ředitele: "Dostala se k vám stížnost, že učitel si pozval žáka do kabinetu a nevhodně se k němu choval. Co s tím uděláte?" Někteří uchazeči začali poukazovat na špatné chování, odkazovali na školní řád i na nejrůznější organizace, které mohou pomoci... A jen jediný uchazeč logicky řekl: "Nejprve si zjistím, jak to vlastně je..." Nedalo mi to a po skončení konkurzu a vyhlášení jsem se zeptala, jak se mu - zrovna na tuto otázku - odpovídalo. Uchazeč byl upřímný: "Já jsem matematik, docela logik, ale normálně bych asi začal volat na policii. Ale náhodou jsem byl na semináři o komunikaci a podobná situace se tam řešila..."

Je to náhoda, souhlasím. Ale určitě tam hraje roli i tendence k logickému myšlení a hledání jasné cesty. Tedy uchazečovy přednosti, které posílila dovednost ze semináře. Za mě - vše, co se stane, se někde zúročí. A pozitivní věci dvojnásob. Možná ještě na závěr - trochu z jiného soudku, ale aktuálně: "Co tě nezabije, to tě posílí." A nemyslím jenom na navýšení dovedností v souvislosti s covidem...

Irena Trojanová