Mám právo, sílu i zájem říci vše potřebné?

14.12.2020

Někdy nastanou situace, kdy je potřebné sdělit něco nepříjemného. William Ury ve své publikaci "Síla a moc pozitivního nesouhlasu" pracuje při sdělování nesouhlasu se třemi slovy: právo, síla a zájem. Ale myslím si, že tato tři slova se mohou "projít" nejen při sdělování záporného stanoviska, ale při jakékoliv nepříjemné, a nejen ředitelské, komunikaci.

Prvním termínem je právo, tedy zda mohu danou věc sdělit. Vzhledem k odpovědnosti ředitele školy dané legislativou je mnoho věcí nejen nutné, ale přímo povinné sdělit a trvat na nich. Oporu pro takové sdělení lze najít právě ve zmiňovaných zákonech, vyhláškách a nařízeních. Odvolávání se na legislativu asi působí trochu studeně, ale někdy se taková opora vyplatí. Kromě legislativy stojí za zvážení i váš hodnotový systém - něco nemusí být dané legislativou, ale už je to "za hranou".

Síla znamená vytrvat a na svém stanovisku trvat. To není vždycky jednoduché, protože se bavíme o sdělování nepříjemných věcí. V takové situaci je dobré uplatnit nejen komunikační dovednosti, ale i zkušenost a emoční inteligence. To vše obrousí hrany a často zabrání vyhrocení situace. Dojít ke konfliktu je docela snadné, ale řešení je pak samozřejmě mnohem obtížnější.

A zájem? Občas si možná říkáte, zda je vůbec nutné danou věc řešit. Zvláště, pokud to je něco spíše osobního, vztahového, netýkající se školních záležitostí. To je na každém z nás. Ale doporučuji při rozhodování zvážit, co se stane, když se řešení dané věci vyhnete. Neohrozí to ve svých důsledcích školu nebo dokonce vás osobně?

Právo, síla a zájem. Tři slova, tři kroky, které je dobré při komunikaci nebo i řešení nepříjemné situace si promyslet. Zvažujte dobře!

Irena Trojanová