Mají Vaši lidé pocit jistoty?

30.09.2021

"Řeknu, co má udělat a on se na mě tak nejistě podívá. To musím všechno podrobně popisovat?" Možná to máte občas stejně, lidé neví co a jak dělat... Ale upřímně - kde mají kolegyně a kolegové pocit jistoty brát?

Nastavte pravidla

Prvním krokem pro navození jistoty jsou jasně nastavená pravidla. Lidé musí vědět co dělat (pracovní náplň a další směrnice, školní vzdělávací program, školní řád...), kdy to dělat (plány - termíny odevzdání) a komu vše odevzdat (organizační schéma řízení).

Průběžně podporujte

Pro pocit jistoty je důležitá i průběžná podpora - vše výše uvedené občas připomeňte na poradách a hlavně pro splnění vytvářejte podmínky. Komunikujte s lidmi, dotazujte se a nebojte se případně upravit - po zdůvodnění - své rozhodnutí.

Poskytujte zpětnou vazbu

Reflexe je nutnou podmínkou završení každé činnosti a poděkování je samozřejmostí. Případné nedostatky konkrétně pojmenujte, zaměřte se vždy na činnost, nikoliv na osobu pracovníka. Chyba představuje prostor pro další růst - vnímáme to i u podřízených?

Jistotu vašim kolegyním a kolegům vytváří jasně nastavená pravidla s konkrétním popisem činností včetně termínů, průběžná podpora a zpětná vazba. A možná trochu provokativní otázka na závěr: Kde máme brát jistotu my ředitelé?

Irena Trojanová