Měsíční plán na září

26.08.2023

Co musíme udělat, zkontrolovat, zajistit a vyřešit v září!

 Moto: "Optimisticky navzdory administrativě"

Širší vedení školy

 • Přidělení uvádějících učitelů
 • Termíny nového školního roku
 • aktualizace dokumentů (školní řád, ŠVP)
 • Nové směrnice (whistleblowing)

Školní poradenské pracoviště

 • nastavení spolupráce mezi členy
 • aktuální požadavky (podpora žáků s OMJ)

Třídní učitelé

 • kolektivy tříd
 • spolupráce s poradenským pracovištěm (např. sociometrie, atd.)
 • doladění učebnic / pracovních sešitů / pomůcek

Školská rada

 • příprava dokumentů ke schválení
 • informace o školním roce
 • ročníky
 • adaptace na školu

Školní matrika

 • kontrola údajů
 • uvolňování žáků

Třídní kniha

 • poučení žáků

Seznamy žáků

 • vrátnice, hospodářka (BOZP)

Osobní složky pracovníků

 • úplnost údajů (platové výměry - úvazky)
 • rozpis pracovní doby (mzdová účtárna)

Aktualizace webu

 • informace pro rodiče

Směrnice školy (zveřejnění)

 • koncepce / roční plán
 • organizace školního roku
 • školní řád
 • provozní řád
 • vnitřní platový předpis
 • zastupující třídní učitelé
 • vzdělávací týmy
 • kontrolní činnost
 • traumatologický plán

Zůstatek na provoz

 • plán čerpání do konce roku

Zůstatek na platy

 • plán přesunu OON - platy - ONIV

Dovolená

 • čerpání zůstatku

Vybavení pomůckami

 • zprávy z porady týmů
 • pomůcky pro 1. ročník + PT

Vybavení nábytkem

 • ergonometrie

Informativní oblast (vyvěšení)

 • plán školy
 • rozvrhy
 • dohledy

Lékárničky

 • plán umístění
 • vybavení