Jaká je Vaše kariérová kotva?

05.04.2022

  Kariérová kotva představuje dle Scheina tzv. subjektivní obraz tří základních oblastí:

   1) našeho talentu a schopností

  2) našich motivů a potřeb

  3) našeho systému hodnot a postojů. 

  Motivační kotvy si formujeme v průběhu prvních let po nástupu do zaměstnání a stávají se pak následně něčím, co chceme v zaměstnání zažívat a čeho chceme dosahovat. 

  Kotva vzniká na základě našich pracovních úspěchů a neúspěchů a také na základě vnímání hodnot organizace a nutnosti se s nimi pracovně vyrovnat. Ovlivňuje pak také, jaké pozice vyhledáváme a po jaké pracovní dráze se vydáme. 

  E.Schein definoval postupně celkem osm kariérových kotev:

 • Jistota, stabilita a bezpečí
 • Autonomie a nezávislost
 • Manažerské kompetence
 • Technicko-funkční kompetence
 • Kreativita a podnikavost
 • Služba
 • Výzva
 • Životní rovnováha

Chcete vědět, jaká je ta Vaše? 

Vyzkoušejte test kariérových kotev nebo si prostudujte přímo publikaci E.Scheina: Schein, Edgar H. (1990). Career Anchors: Discovering Your Real Values. Pfeiffer.