Cíl, cesta, nebo...?

10.10.2021

Cíl, cesta, nebo...?

Je tolik věcí k řešení a určitě si oddechneme, když jsou některé splněné. Hotovo, sláva! Jenže dosažení cíle ještě neznamená, že jsme celkově spokojení. Pojďme se dnes podívat na jednotlivé kroky, které nám umožní vyšplhat se až na samotný vrchol Plamínkovy pyramidy struktury spokojenosti, protože teprve tam je konečný cíl našeho snažení.

Cílem začínáme

Ať už přemýšlíme o cestě nebo o celkové spokojenosti, dosažení cíle je opravdu základ. Věta "Výkaz byl odeslán na správní úřad" nás rozhodně - aspoň pro začátek - uspokojí a začínající ředitelé dál nepřemýšlí. Nicméně je to opravdu jen začátek...

Cesta je důležitá

Někdo dokonce tvrdí, že cesta je důležitější než samotný cíl. Postupem doby jsem zjistila, že výhodnější než začít "hned a rychle" je promyslet si "jak a kdy". Protože potom možná zjistíte, že existují pomocné nástroje nebo spříznění kolegové. Využijte předpřipravené údaje, IT, delegování, sdílení... K tomu si uvařte kávu a oceňte svou šikovnost.

Osobní spokojenost je vrchol

Máme být pedagogickými lídry, ale někdy mám pocit administrativního nádeníka. Osobní spokojenost, která má následovat po splněném výsledku a uspokojivé cestě k němu, pak nacházím v pomyšlení, že mě práce baví a chci ji dělat. A občas prostě dělám něco, po čem tak úplně netoužím, ale co k tomu patří.

Ověřte si dosažení cíle, reflektujte své snažení k jeho dosažení a ujistěte se, že to co děláte, je v souladu s vaším osobním přesvědčením. Pokud je to tak, jste na vrcholu pyramidy a máte před sebou nekonečný rozhled... Tedy než se před vámi objeví pyramida další - doporučuji předem si promyslet odměnu a vyrazit vzhůru. Hodně elánu!

Irena Trojanová